Skjerpede rutiner grunnet Korona-viruset

Ren Vask innfører skjerpede rutiner rundt hygiene og smittevern for å minske spredningen av Korona – viruset.

Dette betyr at:

  • Vi har hånddesinfeksjon i alle biler og alle sjåfører desinfiserer hender før henting og levering hos hver kunde
  • Vi skjerper rutiner for bruk av smittevernutstyr blant våre ansatte i vaskeriet
  • Vi øker øvrig fokus rundt hygiene og desinfisering

Vi ønsker at kundene våre er med på denne dugnaden for felleskapet og ber derfor om at det legges til rette for henting og levering av tøy og tekstiler på enklest mulig måte for å redusere mulig eksponering og spredning.

Beredskapsgruppe

Vi har etablert en egen beredskapsgruppe som skal jobbe med både interne og eksterne saker vedrørende Korona-smitte. Denne gruppen vil følge utviklingen tett, og utarbeider handlingsplaner løpende basert på den informasjon som foreligger.

Leveringssikkerhet

Dersom Korona-viruset skulle ramme oss, er vi tilknyttet egne beredskapsvaskerier som kan bistå for å sikre leveringsdyktighet.  På samme måte vil vi ha kapasitet til å stå i beredskap dersom det er behov for dette.

Løpende anbefalinger

Ren Vask følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og er oppdatert i forhold til spredning og nye råd. Vi er også i løpende kontakt med smittevernsleger for å evaluere situasjonen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål ut over dette.

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding så tar vi kontakt.

Ikke leselig? Endre kode. captcha txt